LUM I
950,00 $U 950.0 UYU
LUM II
1.650,00 $U 1650.0 UYU
REI
670,00 $U 670.0 UYU
Kit de escritorio
1.370,00 $U 1370.0 UYU
Portalápices PLI
280,00 $U 280.0 UYU
Portalápices PLIII
280,00 $U 280.0 UYU
Portalápices PLIV
280,00 $U 280.0 UYU
Pendrive Concreto
520,00 $U 520.0 UYU
Libreta LC (concreto)
350,00 $U 350.0 UYU
BloC
350,00 $U 350.0 UYU
Libreta LM Okoume
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta LM Roble
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta A6 Tapa Dura
350,00 $U 350.0 UYU
Libreta Ideas y Café
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta Planes en serio
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta Start
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta Diario de viaje
280,00 $U 280.0 UYU