LUM I
950,00 $U 807,00 $U 807.0 UYU
LUM II
1.650,00 $U 1.485,00 $U 1485.0 UYU
REII
670,00 $U 570,00 $U 570.0 UYU
REI
670,00 $U 570,00 $U 570.0 UYU
Casitas de concreto
490,00 $U 441,00 $U 441.0 UYU
Kit de escritorio
1.520,00 $U 1.360,00 $U 1360.0 UYU
Kit para escritorio
2.470,00 $U 2.200,00 $U 2200.0 UYU
Organizador de escritorio
520,00 $U 520.0 UYU
Portalápices PLI
280,00 $U 280.0 UYU
Portalápices PLIII
280,00 $U 280.0 UYU
Portalápices PLIV
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta LC (concreto)
340,00 $U 340.0 UYU
BloC
350,00 $U 350.0 UYU
Libreta LM Okoume
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta LM Roble
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta Aurora
280,00 $U 280.0 UYU
Libreta Diario de viaje
280,00 $U 280.0 UYU